Moderní tanec

pondělí • 14.30 – 16.00
Sál - Lány (LÁNY – Bohunice, Lány 3)

Kroužek je součástí projektu POŠKOLÁNY. Cílem kroužku Moderní tanec je seznámit dívky se základními hudebními znalostmi, rytmikou, základními tanečními kroky a hudebním cítěním. Dívky se naučí krátké taneční variace i delší choreografie, naučí se improvizovat a vyjadřovat své pocity a nálady tancem, naučí se pracovat v kolektivu. Ve výuce budou používány šátky, stužky, míčky, taneční látka.

První hodina: pondělí 5.10.2015

Věkový rozsah: 6–15 let

Kapacita kroužku: 16

Volná místa: 7

Cena za rok: 1600 Kč (800 Kč za pololetí)

Vedoucí kroužku:
Monika Vrátná, tel. 737 454 370,
(nejlépe Vám poradí s náplní kroužku, vhodností pro Vás/Vaše dítě atp.)

Administrativní kontakt:
Lucie Stará, tel. 607 247 750,
(administrativní úkony - rezervace, platby, přesné termíny konání)

Odpovědná osoba:
Lucie Stará, tel. 607 247 750,
(odpovídá za kvalitu kroužku)

 
Share Button
tisk