Výtvarka pro předškoláky 2

čtvrtek • 16.00 – 17.00
Keramická dílna - Lány (LÁNY – Bohunice, Lány 3)

Výtvarné aktivity se zaměřením na přípravu do školy
(rozvoj psychomotoriky atd)
Malba, kresba, práce s papírem, keramika aj.

První hodina: čtvrtek 1.10.2015

Věkový rozsah: 5–7 let

Kapacita kroužku: 10

Volná místa: 1

Cena za rok: 1700 Kč (850 Kč za pololetí)

Vedoucí kroužku:
Andrea Kamenická, tel. 547 240 937,
(nejlépe Vám poradí s náplní kroužku, vhodností pro Vás/Vaše dítě atp.)

Administrativní kontakt:
Andrea Kamenická, tel. 547 240 937,
(administrativní úkony - rezervace, platby, přesné termíny konání)

Odpovědná osoba:
Andrea Kamenická, tel. 547 240 937,
(odpovídá za kvalitu kroužku)

 
Share Button
tisk