PIRKO - přípravka

pátek • 15.00 – 17.00
Tělocvična (LABYRINT – Bohunice, Švermova 19)

Divadelní kroužek s více než 65. letou tradicíjehož cílem je, aby si děti osvojily základy divadelního „řemesla“ (tvorba postavy, přijetí role a jednání v ní, tvorba mizanscény, základní principy jevištního jednání). Dále v kroužku děti pracují na divadelním představení - začnou hledáním tématu,pokračují dramatizací, psaním scénáře a postupnou realizací.

První hodina: pátek 11.9.2015

Věkový rozsah: 7–9 let

Kapacita kroužku: 15

Volná místa: 5

Cena za rok: 1100 Kč (550 Kč za pololetí)

Vedoucí kroužku:

(nejlépe Vám poradí s náplní kroužku, vhodností pro Vás/Vaše dítě atp.)

Administrativní kontakt:
Emilie Machálková, tel. 549 524 160, tel. 608 381 555,
(administrativní úkony - rezervace, platby, přesné termíny konání)

Odpovědná osoba:
Emilie Machálková, tel. 549 524 160, tel. 608 381 555,
(odpovídá za kvalitu kroužku)

 
Share Button
tisk