PIRKO - I.oddíl

pátek • 17.00 – 19.00
Výtvarka (pracoviště Labyrint)

Divadelní kroužek s více než 65. letou tradicíjehož cílem je, aby si děti osvojily základy divadelního „řemesla“ (tvorba postavy, přijetí role a jednání v ní, tvorba mizanscény, základní principy jevištního jednání). Dále v kroužku děti pracují na divadelním představení - začnou hledáním tématu,pokračují dramatizací, psaním scénáře a postupnou realizací..

První hodina: pátek 11.9.2015

Věkový rozsah: 9–12 let

Kapacita kroužku: 15

Volná místa: 2

Cena za rok: 1100 Kč (550 Kč za pololetí)

Vedoucí kroužku:

(nejlépe Vám poradí s náplní kroužku, vhodností pro Vás/Vaše dítě atp.)

Administrativní kontakt:
Barbora Špatná, tel. 608 381 554,
(administrativní úkony - rezervace, platby, přesné termíny konání)

Odpovědná osoba:
Barbora Špatná, tel. 608 381 554,
(odpovídá za kvalitu kroužku)

 
Share Button
tisk