Šikulové

pondělí • 15.00 – 15.45
Klubovna turistika (LESNÁ – Brno-sever, Milénova 13)

V kroužku Šikulky se děti budou připravovat na úspěšné zahájení školní docházky. Jeho cílem je se zaměřit na oblasti:
- řeč a komunikační schopnosti
- motorické dovednosti cvičení na hrubou a jemnou motoriku
- psychomotorika a grafomotorika
- rozumová výchova matematické představy, orientace v prostředí
- rozvíjení sociálních dovedností.

První hodina: pondělí 21.9.2015

Věkový rozsah: 6–7 let

Kapacita kroužku: 6

Volná místa: 5

Cena za rok: 1200 Kč (600 Kč za pololetí)

Na tento kroužek se nelze elektronicky přihlásit - obraťte se prosím na administrativní kontakt kroužku.

Vedoucí kroužku:
Jana Blatná, tel. 545 222 300, tel. 739 079 963,
(nejlépe Vám poradí s náplní kroužku, vhodností pro Vás/Vaše dítě atp.)

Administrativní kontakt:
Jana Blatná, tel. 545 222 300, tel. 739 079 963,
(administrativní úkony - rezervace, platby, přesné termíny konání)

Odpovědná osoba:
Jana Blatná, tel. 545 222 300, tel. 739 079 963,
(odpovídá za kvalitu kroužku)

 
Share Button
tisk