Hudební hrátky 2

středa • 16.50 – 17.35
Klubovna turistika (pracoviště Lesná)

Kroužek zaměřený na přípravu dětí pro další hudební vzdělávání.
Cílem tohoto kroužku bude vystoupení s malým muzikálkem. Hravou formou a zapojením dramatické výchovy se děti učí základům hudební nauky.
-procvičování hudebního rytmu
-učení grafického záznamu jednoduché melodie,její reprodukce
-hra na jednoduchý hudební nástroj z Orffova instrumentáře
-zlepšování pěveckých dovedností (dýchání, výslovnost, hlasová hygiena)
-pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby
-vztahy mezi tóny, délka, barva, síla, výška

První hodina: středa 23.9.2015

Věkový rozsah: 3–6 let

Kapacita kroužku: 14

Volná místa: 8

Cena za rok: 1400 Kč (700 Kč za pololetí)

Vedoucí kroužku:
Anna Černá,
(nejlépe Vám poradí s náplní kroužku, vhodností pro Vás/Vaše dítě atp.)

Administrativní kontakt:
Radka Kavanová, tel. 545 222 300, tel. 602 720 981,
(administrativní úkony - rezervace, platby, přesné termíny konání)

Odpovědná osoba:
Radka Kavanová, tel. 545 222 300, tel. 602 720 981,
(odpovídá za kvalitu kroužku)

 
Share Button
tisk