Fantastická zvířata a kde je najít


24. – 28. července 2017  •  8.00–16.00
pracoviště Liška
Nejen každý kouzelník ale i každý mudla, by měl vědět kde žije pětinoh, co dát kluběnce a proč není dobré si snažit ochočit bodloše.

„Kdo by se nechtěl ponaučit a rozšířit si obzor, by měl doufat, že až na něj zaútočí Mantichora bude na blízko nějaký moudřejší kouzelník, který ví co udělat. „ Albus Brumbál

Tábor s příběhem a celotáborovou hrou vedený zkušenými pedagogy pro děti ve věku 7 - 13 let.

Program probíhá v čase 8:30 - 15:30 hod. Děti však s námi mohou pobýt v době 8:00 - 16:00 hod.

Filozofie našich táborů:
Ať už je téma jakékoli, snažíme se , aby si děti odnesly co nejvíce nových zkušeností, dovedností, příhod a zážitků. Během tématického týdne si vyzkouší, kam až sahají jejich síly, jak šikovné mají ruce a jak bystré mají hlavy. Vždy se snažíme o přátelskou a tvůrčí atmosféru. Děti cíleně nesoupeří mezi sebou, ale vždy najdeme něco, čemu za to stojí čelit společně. Vítězem je každý, kdo dokáže překonat své obavy a hrát si naplno.

Konkrétní témata a lektory jednotlivých táborů budeme postupně doplňovat.

Cena: 1750 Kč
Zahrnuje: teplý oběd, svačinky, pitný režim, program, vstupné, jízdné, pedagogický a zdravotnický dozor

Pořádající pracoviště:
pracoviště Liška

Kontakt:
Jana Sadílková, tel. 605 764 310,

 
Share Button
tisk