Příměstský tábor pro školní děti 4 - Cesta džunglí


24. – 28. července 2017  •  9.00–16.00
pracoviště Lány, Lány 3, 625 00 Brno
Příměstský tábor s příběhem a celotáborovou hrou je vedený zkušenými pedagogy, kteří mají připravený zajímavý program pro děti ve věku 7 - 12 let. Pro věkovou hranici 7 let platí, že dítě absolvovalo alespoň 1. třídu ZŠ.

Program probíhá v čase 9:00 - 16:00 hod. Děti však s námi mohou pobýt v době 8:00 - 17:00 hod.

Filozofie našich táborů:
Ať už je téma jakékoli, snažíme se, aby si děti odnesly co nejvíce nových zkušeností, dovedností, příhod a zážitků. Během tematického týdne si vyzkouší, kam až sahají jejich síly, jak šikovné mají ruce a jak bystré mají hlavy. Vždy se snažíme o přátelskou a tvůrčí atmosféru. Protože k létu patří i sluníčko a pohyb, tak se děti mohou těšit na spoustu her venku a také na návštěvu zajímavých míst v Brně a jeho okolí - v závislosti na počasí budeme chodit na koupaliště, do lesa a na výlety.
Konkrétní témata a lektory jednotlivých táborů budeme postupně doplňovat.

Tábor vede Romana Reiblová a Lucie Votavová

Cena: 1400 Kč
Zahrnuje: program, materiál, vstupné, celodenní pedagogický a zdravotnický dozor, pitný režim, oběd

Pořádající pracoviště:
pracoviště Lány

Kontakt:
Lucie Stará, tel. 607 247 750,

 
Share Button
tisk