POMÁHAT LIDEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Jak se jako dobrovolník zapojit do programu pomoci lidem s postižením.


23. listopadu 2016  •  18.30–20.00
Dobrovolnické centrum 67, pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Jaká každodenní úskalí musí zvládat člověk s postižením a jak mu může dobrovolník pomoci? Přijďte na besedu o dobrovolnictví v organizaci Domov pro mne – zjistíte, do kterých aktivit se můžete zapojit a na místě si zkusíte manipulaci s invalidním vozíkem.

Cena: zdarma

Pořádající pracoviště:
pracoviště Lidická

Kontakt:
Anna Vitešníková, tel. 776 594 804,

 
Share Button
tisk