Drobné hry pro děti mladšího školniho věku

praktické sehrávky pro rozšíření vaší zásobárny her


7. listopadu 2016  •  15.00–21.00
pracoviště Lata, Plovdivská 8, Brno - Žabovřesky
Kurz je dotován NIDV a proto je nutné se pak přihlásit v jejich systému. Informace u Zdeňka Humpolík 776746927, humpolik@luzanky.cz
Díky za pochopení.

Anotace:
Formou prožitkové pedagogiky se účastníci seznamují s metodikou přípravy her, jejich pravidly, bezpečnostními aspekty. Vlastní hry začínají prožitkem účastníka, pak důkladnou zpětnou vazbou, rozborem možných modifikací pravidel. Formou „tvůrčí dílny“ se účastníci snaží nalézt nové alternativy dané hry. Získané dovednosti využijí při práci s dětmi a mládeží.
Program:
Jednotlivé bloky kurzu tvoří soubor her a dalších aktivit, které můžeme nabídnout dětem během zájmových činností. Ty jsou vybírány s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem dětí. Součástí výuky je bezpečnost a ochrana zdraví při jednotlivých činnostech. Použité metody: výklad, cvičení, diskuse,

Cena: 200 Kč
Zahrnuje: lektora, občerstvení, prostory, pomůcky

Tento kurz je akreditován MŠMT. Číslo akreditace: MSMT-42607/2013-1-961  

Pořádající pracoviště:
Ředitelství

Kontakt:
Zdeněk Humpolík, tel. 776 746 927,

 
Share Button
tisk