Divadelní dílna Chotěborky 2017


7. – 19. července 2017
Chotěborky
Kočovná divadelní dílna pro zájemce od 14 do 20 let z řad našich divadelních kroužků.

Tvorba divadelního představení inspirovaného Svatojánskou nocí.

Představení budeme premiérovat v Chotěborkách a reprízovat v okolních vesnicích a derniéru odehrajeme v Brně. Divadelní káru nám pomohou od štace ke štaci přemisťovat koně s povozem.

Co nás čeká? Během prvních šest dnů se budeme věnovat intenzivní tvůrčí a herecké práci na představení, které následující večery budeme reprízovat v okolí obce Chotěborky (na koupališti, v letním kině, u kostela, pod rozhlednou)

V ceně je zahrnuto: Ubytování, strava (sprcha a WC, domácí strava 5x denně. Spaní ve vlastním spacáku) cestovné (cesta tam a zpět), lektorné, materiál, koňský povoz.

Těšíme se na vás.

Cena: 4200 Kč
Zahrnuje: 5x denně domácí strava

Pořádající pracoviště:
pracoviště Lidická

Kontakt:
Petr David, tel. 549 524 107, tel. 776 033 473,

 
Share Button
tisk