Festival zdraví a pohody

Alternativa ke konzunímu způsobu života


24. září 2016  •  10.00–17.00
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Záměrem (účelem, smyslem, posláním) Festivalu zdraví a pohody je osvěta a přiblížení v tom nejpozitivnějším smyslu alternativního pohledu na způsob života běžné populaci jako protiváha řadě zažitých stereotypů ve společnosti, které nejsou příznivé z hlediska zdraví a celkové pohody a štěstí člověka. Festival prezentuje zdravý způsob života v kontextu pohyb – strava – duše – mysl (vnitřní harmonizace). Společná práce na přípravě a realizace Festivalu mu dává komunitní ráz a podporuje navazování kontaktů, sdílení zkušeností a obecně setkávání lidí s lidmi.

Záměrem Festivalu zdraví a pohody je zejména dosažení těchto přínosů:
podpořit zájem o kvalitní potraviny a zdravé stravování
podpořit zájem o zdravý pohyb
podpořit zájem o osobní a duchovní rozvoj
podpořit zájem o aktivní způsob života, zábavy a seberozvoje
podpořit kvalifikovanou informovanost o výše uvedeném
podpořit farmáře a producenty nabízející kvalitní a zdravé potraviny
podpořit a sbližovat organizace i jednotlivce podporující výše uvedené
zapojit osoby z veřejného života do podpory aktivit podobného rázu

Festival zdraví a pohody je určen pro širokou veřejnost. S ohledem na obvyklé životní návyky cílových osob je festival koncipován jako nízkobariérový, tedy každý návštěvník si může odnést novou zkušenost, aniž by musel překonávat podstatné bariéry fyzické, psychické či svých vlastních stereotypů a návyků.

Cena: 0 (zdarma)

Pořádající pracoviště:
pracoviště Lidická

Kontakt:
Kateřina Děkaníková, tel. 549 524 105, tel. 602 883 121,

 
Share Button
tisk