PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR CESTOVATELŮ I.


15. – 19. srpna 2016  •  8.00–16.00
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Tábor, určený dětem od 7 do 11 let, je zaměřen především na vycházky, turistiku a poznávání přírodních a historických zajímavostí . Na každý den jsou připraveny výlety do okolí Brna doplněné hrami a soutěžemi, budeme se věnovat i výtvarné a rukodělné činnosti. V ceně jsou teplé obědy v restauracích, veškerá doprava, vstupné a náklady na materiál.Program je připraven na každý den na dobu od 8.00 do 16.00 hod., klubovna s časopisy a stolními hrami je dětem k dispozici od 7.45 hod. do 16.15 hod.Podrobné informace ke každodennímu programu budou rodičům přihlášených dětí rozeslány na jejich mailové adresy nejpozději 3 týdny před zahájením tábora.

Cena: 1400 Kč
Zahrnuje: dopravu, vstupné, materiál, obědy v restauracích

Pořádající pracoviště:
pracoviště Lidická

Kontakt:
Andrea Chalupníková, tel. 776 363 799,

 
Share Button
tisk