PRVNÍ PRÁZDNINY - Dobrodružství v přírodě

Dobrodružství v přírodě


18. – 22. července 2016  •  8.00–16.00
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
PT určený pro děti ve věku 7 - 10 let (po absolvování 1.třídy).
Na každý den je přichystaný zajímavý program. Budeme bádat, zkoumat a objevovat přírodu ve městě i v blízkém okolí Brna(turistika, návštěvy památek a zajímavostí, hry, filmy, rukodělné a výtvarné činnosti, exkurze).
Program je vždy přizpůsoben věku účastníků.

Rodiče mají možnost žádat o příspěvek FKSP u svého zaměstnavatele.

KONTAKT:
Odd. Kultura a společnost, Andrea Chalupníková, Lužánky-SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno,
tel: 549 524 112, 776 363 799
anda@luzanky.cz

Cena: 1400 Kč
Zahrnuje: dopravu, vstupné, materiál, obědy v restauracích

Pořádající pracoviště:
pracoviště Lidická

Kontakt:
Andrea Chalupníková, tel. 776 363 799,

 
Share Button
tisk