Praktický workshop Councilu

otevřený kruh komunikace


26. února 2016  •  10.00–13.00
Ředitelství, Lidická 50, 658 12 Brno
Zveme Vás k posezení v kruhu – seznámení s Councilem formou interaktivního workshopu.
Účastníci se mohou těšit na:
- úvod do metody Councilu
- různé formy Councilu, které si prakticky vyzkoušíme
- příběhy a jejich sdílení

MÍSTO: Lidická, Ornis.

Council je nehierarchická, nenásilná forma komunikace ve skupinách, která probíhá formou sdílení a
naslouchání ze srdce. Díky Councilu se můžeme učit prostřednictvím příběhů, sdílet je a být vyslyšeni.
Council se využívá při práci se skupinami nejrůznějšího zaměření – pracovními týmy, dětskými
kolektivy, komunitami. Tato metoda je cestou k posilování  vzájemných vztahů i cestou k řešení
problémů a krizí.

Facilitátorky: Helena Kosková a Eva Dittingerová
Helena Kosková je lektorka a terapeutka PBSP terapie. Věnuje se převážně osobnímu a komunitnímu rozvoji, pracuje s dospělými a s mládeží, její aktivity se často odehrávají v přírodě, která je skvělým zrcadlem našich životů. Stojí za organizací dvou mezinárodních councilových výcviků (v Česku a na Slovensku) a v roce 2015 spoluorganizovala setkání Evropské councilové sítě.
Eva Dittingerováje muzejní pedagožka v Muzeu romské kultury, pracovala jako učitelka dramatické výchovy a projektová manažerka v SVČ Lužánky. Zajímá ji umění formou site specific i výchova a vzdělávání mladých lidí prostřednictvím pobytu v přírodě, pracovala jako pedagog v lesní školce Šiška v Brně - Kohoutovicích, kde pořádá pravidelné večery s councilem pro věřejnost.

Cena: 0 (Na základě přínosnosti workshopu a dle vašich osobních možností můžete na místě nabídnout dar ve výši (a formě) dle vlastního uvážení. )
Zahrnuje: Na základě přínosnosti workshopu a dle vašich osobních možností můžete na místě nabídnout dar ve výši (a formě) dle vlastního uvážení.

Pořádající pracoviště:
Ředitelství

Kontakt:
Zdeněk Humpolík, tel. 776 746 927,

 
Share Button
tisk