Prázdninové putování - Chrudimsko


2. – 13. července 2016  •  8.00–16.00
Chrudim
Věk: 11 - 16 let

Program: Zaměřeno na turistiku a poznávání památek a zajímavostí Chrudimska.

Cena: zahrnuje dopravu tam a zpět i na každodenní výlety, ubytování, vstupné a služby, stravování 3x denně se snídaněmi na ubytovně, obědy v restauracích, večeře podle možností a cen v restauraci nebo připravované na ubytovně.
Rodiče mohou žádat u svého zaměstnavatele o příspěvek z FKSP.

Maximální počet účastníků je 15, předběžné přihlášky zájemců posílejte co nejdříve. Závazné přihlášky, přidělené variabilní symboly potřebné k placení a další informace budeme rodičům přihlášených dětí rozesílat obratem.

Alena V l h o v á ( tel.606 410 810, 549 524 112)
Andrea C h a l u p n í k o v á a Zuzka Ž u f a n o v á

Cena: 4300 Kč
Zahrnuje: Doprava, vstupné, ubytování, stravování 3x denně.

Pořádající pracoviště:
pracoviště Lidická

Kontakt:
Alena Vlhová, tel. 549 524 112, tel. 606 410 810,

 
Share Button
tisk