Letní divadelní dílna Chotěborky 2016

- již OBSAZENO -

8. – 20. července 2016  •  8.00–18.00
Chotěborky
8. - 20. července 2015
pro zájemce od 14 do 20 let

Tvorba divadelního představení inspirovaného dílem J.A.Komenského. Letošní téma je labyrint světa a co máme v srdci.

Představení budeme premiérovat a reprízovat v okolních vesnicích a derniéru odehrajeme v Brně. Divadelní káru nám pomohou od štace ke štaci přemisťovat koně s povozem.

Co nás čeká? Během prvních šest dnů se budeme věnovat intenzivní tvůrčí a herecké práci na představení, které následující večery budeme reprízovat v okolí obce Chotěborky (na koupališti, v letním kině, u kostela, pod rozhlednou)  

V ceně je zahrnuto: Ubytování, strava (sprcha a WC, domácí strava 5x denně. Spaní ve vlastním spacáku) cestovné (cesta tam a zpět), lektorné, materiál, koňský povoz.
Cena: 3800 Kč
Zahrnuje: 5x denně domácí strava

Pořádající pracoviště:
pracoviště Lidická

Kontakt:
Petr David, tel. 549 524 107, tel. 776 033 473,

 
Share Button
tisk