Městský přebor škol v šachu


19. listopadu 2015  •  7.00–13.00
pracoviště Lesná, Milénova 13, 638 00 Brno
Asociace školních sportovních klubů ve spolupráci s  Lužánky- středisko volného času. příspěvková organizace, pracoviště Lesná ,
Brněnskou šachovou školou a Magistrátem města Brna – OŠMT,  vyhlašují postupovou soutěž pro žáky

základních a středních škol

MĚSTSKÝ  PŘEBOR  ŠKOL  V  ŠACHU 2015
Jedná se o postupovou soutěž žáků základních a středních škol. Soutěž bude probíhat ve třech věkových kategoriích:

- kategorie I+II , tj. žáci z   1.-5.tříd ZŠ
- kategorie III+IV, tj. žáci   6.-9.tříd ZŠ a přísluš. ročníků víceletých gymnázií
- kategorie V,   tj.  studenti a žáci středních škol
(Pozn.: družstva kategorie 2 a 3 mohou být doplněna i žáky mladšími při  splnění podmínky příslušnosti k jedné škole,     každý hráč může hrát  pouze za družstvo jedné věkové kategorie)
V městském přeboru startují družstva škol (všichni členové družstva musí být žáky stejné školy, žádné hostování není povoleno).  Družstva jsou čtyřčlenná + max. dva náhradníci (tj. max. šest žáků)

Termín čtvrtek 19. listopadu 2015   -   pro všechny tři kategorie společně
Místo Lužánky - středisko  volného času, Lidická 50                                                                          
každý účastník musí mít sebou  p ř e z ů v k y   a igelitovou tašku na boty

Přihlášky do 19. listopadu  2015 je třeba potvrdit účast  písemně, telefonicky nebo e-mailem na
adresu:  
Lužánky –SVČ, pracoviště Lesná,  Milénova 13,  638 00 Brno  
tel., 545 222 070, e-mail: jkjitka@luzanky.cz   -nutno uvést kategorie
Přihlášku / soupisku ASŠK / odevzdat při prezentaci v Lužánkách
Soupiska         seznam dětí, které budou v družstvu hrát (4 žáci + max. dva náhradníci),             opatřený  razítkem školy /přiložený formulář/. Seznam psát podle nasazení, tzn. nejlepší hráče na začátek soupisky. Při nastoupení k utkání pak žáci nastupují podle pořadí na soupisce (1 – 2 – 3 – 4, při např. vynechání druhého hráče a použití náhradníka pak v sestavě 1 – 3 – 4 – 5). Nastoupení v chybné sestavě se trestá kontumací partií všech chybně usazených hráčů.
Nepřihlášeným družstvům při naplnění hrací  místnosti  nebude start umožněn !!!

Tempo hry 2 x 15 minut na celou partii
Program     7. 30  -   8. 00 prezence, losování     8. 00  - 12. 45  vlastní průběh turnaje  
               12.45   - 13. 00           vyhlášení vítězů

Hrací  materiál   každé družstvo přiveze dvoje šachové soupravy (nevozte malé cestovní a magnetické šachy – jsou nepoužitelné) a dvoje šachové hodiny. V případě nutnosti  lze za poplatek 40,-Kč za kus zajistit zapůjčení omezeného množství šachového materiálu. O zapůjčení  nutno žádat současně s přihláškou.
Postup Nejlepší dvě družstva z každé věkové kategorie postupují do krajského kola.

Garant soutěže:   Miroslav HURTA , Dobrovského 592, 664 61 RAJHRAD,  tel.byt 547 229 510, e-mail mhurta@volny.cz
Na adresu garanta soutěže je též možno obracet se s dotazy k soutěži, se žádostmi o zapůjčení hracího materiálu


PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)
Název soutěže Věková kat. Hoši/dívky


Školní k. Okrskové k. Okresní k. krajské k. Rep. fin. Jiné
Název školy (ŠSK ) Adresa (ulice, psč, obec), telefon

Vedoucí, trenér (jména) Adresa (ulice, psč, obec) Rok narození


Poř.
číslo Soutěžící
(příjmení, jméno) Data narození Třída Poznámka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

V ______________________ dne: __________
Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky denního studia školy a uvedeného věku
--------------------------------------------------------------------
Potvrzení příslušné 000 000 00
rady AŠSK ČR                         registrační číslo klubu AŠSK ČR


Na soupisku se píší žáci podle šachové výkonnosti (nejsilnější žáci dopředu, nejslabší dozadu). K utkání nastupují hráči podle pořadí na soupisce (náhradník vždy jen vzadu). Například: vynechá-li se hráč č.2, sestava k utkání je pak 1, 3, 4, 5. Nesprávné nastoupení hráčů má za následek kontumaci všech špatně nastoupivších hráčů!

Cena: zdarma

Pořádající pracoviště:
pracoviště Lesná

Kontakt:
Jitka Kalová, tel. 777 935 359,

 
Share Button
tisk