Od deklamace k přednesu

možnosti a rizika při přípravě dětských recitátorů


7. – 8. listopadu 2015  •  9.00–19.00
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Akreditovaný kurz, který je zaměřen na specifika a rizika interpretace textu při práci s žáky základních školy a studenty středních škol a je především pedagogům, kteří připravují přednašeče na recitační přehlídky.

Účastníci kurzu se seznámí s teoretickým základem, na který naváže přímá praktická zkušenost. Postupně si účastníci projdou všemi fázemi uměleckého přednesu, které jsou pro přípravu recitátorů nezbytné: dramaturgie, výběr textu a jeho rozbor, hlasová průprava (dech, výslovnost),držení těla, interpretace a umění předat posluchačům verše či prózu, tedy komunikační dovednosti. Vše bude doplněno metodickým přesahem, který je nezbytný pro následnou práci účastníků s přednašeči.

Akreditováno MŠMT.

Cena: 2000 Kč (lektorné, metodické materiály)

Pořádající pracoviště:
pracoviště Labyrint

Kontakt:
Emilie Machálková, tel. 547 354 383, tel. 608 381 555,

 
Share Button
tisk