DRAMATICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

kurz pro zájemce o dramatickou výchovu


20. – 22. listopadu 2015  •  16.00
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Pětimodulový kurz určený všem zájemcům o dramatickou výchovu. Svým obsahem koresponduje s naplněním očekávaných výstupů vzdělávacího oboru dramatická výchova v základním vzdělávání.

Akreditováno MŠMT.

Cena: 2000 Kč (2000)
Zahrnuje: lektorné, metodické materiály

Pořádající pracoviště:
pracoviště Labyrint

Kontakt:
Tomáš Doležal, tel. 547 354 383, tel. 604 919 120,

 
Share Button
tisk