DOBRODĚNÍ V INDUSTŘE

DOBROVOLNICTVÍ V ČR


20. května 2015  •  18.30–20.00
Dobrovolnické centrum 67, pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Brno jako kosmopolitní přátelská metropole plná invence, vzdělanosti a kultury? Co stojí za vznikem brněnské Industry, inovativního komunikačního prostoru, který si klade za cíl vytvořit kritickou masu lidí, jež promění Brno? A jak se můžete zapojit? Odpovědi přináší beseda se zakladatelem Industry.

Cena: zdarma

Pořádající pracoviště:
pracoviště Lidická

Kontakt:
Anna Vitešníková, tel. 776 594 804,

 
Share Button
tisk