Dětská scéna - oblastní kolo


20. března 2015  •  9.00–21.00
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Divadelní část (Celostátní přehlídka dětského divadla Dětská scéna) se letos nově rozrůstá o pořádání Oblastního kola pro Brno – město. Organizační tým Dětské scény pro Jihomoravský kraj(dále JMK), po konzultaci s NIPOS – ARTAMA, rozhodl, že jednou z podmínek pro účast na krajském kole Dětské scény bude postup z oblastního kola.

Jsme si vědomi toho, že ne každá oblast v JMK si své oblastní kolo zorganizuje, tudíž stále necháváme pravidlo, že se za oblast můžete na krajské kolo přihlásit pomocí videozáznamu (Videonahrávku zašlete na CD či DVD – na adresu SVČ Lužánky, Petr David, Lidická 50 658 12 Brno, případně pošlete link na YOUTUBE.COM či úložiště). Ten shlédne, a o postupu rozhodne, stejný lektorský sbor, který bude rozhodovat o postupujících z oblastního kola pro Brno – město.

Zdůrazňujeme však, že divadlo je umění živé a je vždy lepší postupovat na základě přímého kontaktu s divákem a ctít tak nejvyšší hodnotu divadla – hrát divákovi tady a teď. Pokud se u vás oblastní kolo neuskuteční, a nechcete se přihlásit na základě videozáznamu, nabízíme možnost přihlásit se do oblastního kola pro Brno – město.

Pro Brno – město se oblastní kolo uskuteční 20. 3. 2015 (pátek) v SVČ Lužánky, na pracovišti Lidická 50 v Brně (pořádá Centrum divadelních a tanečních aktivit v divadelním sále Ornis) a je potřeba se na něj přihlásit do 8. 3. 2015

Přihlásit se do krajského kola je potom možné do 27. 3. 2015. K této přihlášce je potřeba doložit písemné doporučení z oblastního kola anebo právě výše zmíněný videozáznam.

Samotné krajské kolo se pak uskuteční 18. a 19. 4. 2015 v Lužánkách - pracoviště Labyrint (Švermova 19 v Brně – Bohunicích).

Cena: vstupné dobrovolné

Pořádající pracoviště:
pracoviště Lidická

Kontakt:
Petr David, tel. 549 524 107, tel. 776 033 473,

 
Share Button
tisk