PT První prázdniny


13. – 17. července 2015  •  8.00–16.00
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
PT určený převážně pro děti ve věku 7 - 9 let (po absolvování 1.třídy).
PROGRAM: Každý den program s jiným zaměřením. SPORTOVNÍ, VÝTVARNÝ, FILMOVÝ, TURISTICKÝ,. . .
Poznávání přírody v okolí Brna, turistika, návštěvy památek a zajímavostí, hry, filmy, soutěže, rukodělné a výtvarné činnosti. Program je vždy přizpůsoben věku účastníků.
Rodiče mají možnost žádat o příspěvek FKSP u svého
KONTAKT:
Odd. společenských věd a filmové výchovy, Andrea Chalupníková, Lužánky-SVČ, Lidická 50, 658 12Brno,
tel: 549 524 112, 776 363 799
anda@luzanky.cz

Cena: 1400 Kč
Zahrnuje: Materiál, vstupné, jízdné, teplé obědy v restauraci, pitný režim, lektory

Pořádající pracoviště:
pracoviště Lidická

Kontakt:
Andrea Chalupníková, tel. 776 363 799,

 
Share Button
tisk