Dětská scéna 2015

Krajské kolo recitační a divadelní přehlídky


16. – 19. dubna 2015  •  8.00–18.00
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Celostátní přehlídka dětských recitátorů je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších vystoupení dětských sólových recitátorů z celé ČR. Recitátoři jsou vybíráni z krajských postupových přehlídek, jimž předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní a školní kola. 16.4. 2015 se představí recitátoři z 1. - 5. třídy a 17.4. pak recitátoři z 6. - 9. třídy základních škol a gymnázií.
18. - 19.4. 2015  divákům zahrají svá představení členové dramatických kroužků či souborů z Jihomoravského kraje. Ti nejlepší z našeho kraje postupují na 44. Celostátní přehlídku dětského divadla a recitace Dětská scéna, která se bude konat 12. - 18. června 2015 ve Svitavách.  

Program divadelní části přehlídky

Sobota 18. dubna 2015

9:00 Zahájení

9:00 – 9:45 Seznamovací workshop

10:00 – 10:10 Dramatický kroužek při ZŠ Kamínky: Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem (ZŠ Brno)

10:30 – 10:50 Spolek loutek Loutkino: O rybáři a staré botě (ZŠ Brno)

11:10 – 11:20 Kontejner 16 v pokoji 225: John a krvavý koleno (ZUŠ Nové Město na Moravě)

11:50 – 12:20 Civáramo: Pohádky svatojánské noci (ZUŠ Veselí nad Moravou)

13:00 – 15:00 Dětský diskuzní klub a diskuze s vedoucími souborů

15:15 – 15:30 Vyhlášení a poděkování

Cena: Účastnický poplatek 20,- Kč

Pořádající pracoviště:
pracoviště Labyrint

Kontakt:
Emilie Machálková, tel. 547 354 383, tel. 608 381 555,

 
Share Button
tisk