Letní divadelní dílna Chotěborky 2015

- již OBSAZENO -

3. – 14. července 2015  •  8.00–19.00
Chotěborky
3. - 14. července 2015
pro zájemce od 14 do 20 let

Tvorba divadelního představení inspirovaného příběhy Podkrkonoší. Letošní téma Velká válka.

Představení budeme premiérovat a reprízovat v okolních vesnicích a derniéru odehrajeme v Brně. Divadelní káru nám pomohou od štace ke štaci přemisťovat koně s povozem.

Co nás čeká? Během prvních šest dnů se budeme věnovat intenzivní tvůrčí a herecké práci na představení, které následující večery budeme reprízovat v okolí obce Chotěborky (na koupališti, v letním kině, u kostela, pod rozhlednou)  

V ceně je zahrnuto: Ubytování, strava (sprcha a WC, domácí strava 4 x denně. spaní ve vlastním spacáku) cestovné (cesta tam a zpět), lektorné, materiál, koňský povoz.

Termín odevzdání přihlášek do 30. 5. - čím dřív, tím líp (kapacita je omezena)

Cena: 3800 Kč

Přihlášky zasílejte na mail:
petrdavid@luzanky.cz

Cena: 3800 Kč
Zahrnuje: ubytování, stravu 4x denně, jízdné, program

Pořádající pracoviště:
pracoviště Lidická

Kontakt:
Petr David, tel. 549 524 107, tel. 776 033 473,

 
Share Button
tisk